Trinity

Jan Flieger Photography

Zdonov-1

Kostel Nejsvětější Trojice ve Zdoňově na Broumovsku býval původně gotický a je doložený k roku 1384. Dnešní renesanční podoba kostela je z období kolem roku 1600. Stavitelem byl nejspíše Carlo Valmadi.
/ Holy Trinity Church in Zdonov (Broumovsko Region, Czech Republic) used to be a Gothic and is documented to 1384. Today’s Renaissance style church is from the period around 1600. The builderand was probably  Carlo Valmadi.

Infrared.

View original post